Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Aktuality z odboru

Prodej základního stáda a pacht pozemků formou elektronické aukce

Nyní je poslední týden, kdy probíhá vstupní kolo pro přihlášení účastníků, vložení nabídkových cen a složení finanční jistiny. Lhůta končí 6. 11. 2023 v 9:59.

V případě zájmu o účast v elektronické aukci je nutné se s předstihem přihlásit na https://lbckraj.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=1158 .

Všechny zveřejněné informace lze najít na profilu zadavatele:

VZ0174281: Prodej základního stáda a pacht pozemků - TENDER ARENA