Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj hledá dodavatele tonerů 

23. 06. 2022

Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje připravuje výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku tonerů. Předpokládaná hodnota této zakázky je 649.548 Kč bez DPH.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena, prostřednictvím elektronické aukce.

V případě zájmu zúčastnit se této veřejné zakázky - elektronické aukce zašlete své kontaktní údaje (adresa firmy, IČ, telefon, email, kontaktní osoba) včetně názvu a čísla VZMR (Tonery I/2022 - VZMR/0109/21) na e-mail: hana.mazankova@kraj-lbc.cz, a to nejdéle do 29. 6. 2022 do 9:00 hodin.

 

V případě dotazů se obracejte na zodpovědného pracovníka, kterým je Hana Mazánková, tel.: 739 541 647, e-mail.: hana.mazankova@kraj-lbc.cz 

Mgr. Eva Říhová
odborný zaměstnanec pro externí komunikaci
eva.rihova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 770168322